THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 1 – NĂM 2022

Trình độ đại học vừa làm vừa học

Từ tháng 9 năm 2021, Trường các trang cá độ trực tuyến (Mã trường DCA) thuộc sở hữu của Tập đoàn Ecopark (100% vốn sở hữu), hiện nay đang làm thủ tục đổi tên thành Trường Đại học Ecopark Việt Nam và tạo dựng thêm cơ sở đào tạo mới tại Khu đô thị Ecopark Hưng Yên nhằm mở ra một trang mới cho sự phát triển của Trường theo hướng bảo đảm chất lượng, hiệu quả, lấy lợi ích của người học làm trung tâm

220323-so-25.TB-DHCVA-Phuong-an-tuyen-sinh-Dai-hoc-nam-2022-Vua-hoc-vua-lam-1