Nền tảng cá độ trực tuyến cờ bạc trực tuyến

Nghiệm thu Đề tài Khoa học cấp Trường năm học 2022-2023

Ngày 6/7/2023, Trường các trang cá độ trực tuyến đã tiến hành tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2022 – 2023 do các giảng viên trong Trường làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài “Hoạt động tự học của sinh viên Trường các trang cá độ trực tuyến – Thực trạng và giải pháp” do Thạc sĩ Phạm Thị My – Giảng viên Bộ môn cơ bản làm chủ nhiệm đề tài. Hội đồng đánh giá nghiệm thu gồm: Chủ tịch hội đồng: GS.TS. Hoàng Thế Liên, Hiệu trưởng; Phản biện 1: PGS.TS. NGƯT Quyền Đình Hà, Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL; Phản biện 2: GS.TS. NGƯT Trần Phương Đạt, Trưởng khoa Luật; Ủy viên: PGS.TS. Trần Đình Nhã, Phó Hiệu trưởng và Thư ký hội đồng ThS. Hà Tú Cầu – Phó Trưởng phòng QLĐT – NCKH – HTQT.

 

Đề tài “ Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng của Trường các trang cá độ trực tuyến ” do Thạc sĩ Hoàng Thị Lý – Giảng viên kiêm trợ lý Khoa Kinh tế làm chủ nhiệm đề tài. Hội đồng đánh giá nghiệm thu gồm: Chủ tịch hội đồng: GS.TS. Hoàng Thế Liên, Hiệu trưởng; Phản biện 1: Tiến sĩ Hà Huy Tuấn – Trưởng khoa kinh tế; Phản biện 2: Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Thư – Trợ lý TGĐ Tập đoàn Ecopark; Ủy viên: GS.TS. Ngô Xuân Bình, Phó Hiệu trưởng và Thư ký hội đồng ThS. Hà Tú Cầu – Phó Trưởng phòng QLĐT – NCKH – HTQT.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc và khẩn trương, các Hội đồng đánh giá cả 02 đề tài đều được thực hiện đúng tiến độ, có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu đề tài cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế đồng thời đưa ra một số khuyến nghị để các tác giả tiếp tục hoàn thiện đề tài.

Các Hội đồng đánh giá nghiệm thu đã thống nhất thông qua các đề tài với kết quả đánh giá xếp loại KHÁ.

Một số hình ảnh nổi bật tại sự kiện:

 

 

Trả lời