HỢP TÁC QUỐC TẾ

Hiện nay, hoạt động hợp tác quốc tế có vai trò quan trọng trong việc phát triển của các trường đại học theo hướng hiện đại, tiếp cận đến nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Nhận thức được tầm quan trọng của hội nhập quốc tế nên ngay từ ngày đầu thành lập, Trường các trang cá độ trực tuyến đã không ngừng thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác với các trường đại học, các tổ chức quốc tế ở nhiều nước trên thế giới nhằm thực hiện các dự án liên kết đào tạo, phát triển đội ngũ, nghiên cứu khoa học, khám phá kiến thức, chuyển giao công nghệ và quảng bá thương hiệu.

Trường đã chủ động xác định các hướng ưu tiên hợp tác và thiết lập các mối quan hệ đối tác, và thông qua các văn bản ký kết giữa các trang cá độ trực tuyến với các đại học lớn trên thế giới để liên kết, triển khai các chương trình hợp tác nghiên cứu và đào tạo. Đến nay, Trường các trang cá độ trực tuyến đang là đối tác của các Trường, tổ chức giáo dục, quốc tế có uy tín thuộc nhiều quốc gia và các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới như: Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh; Tổ chức giáo dục Bright Can Achieve Education; Trường Jesus & Mary College – Delhi University (Ấn Độ), sắp tới là Hiệp hội Nhật ngữ GAG của Nhật Bản.

Tiếp bên phải

Qua các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học, hàng năm, Trường đã cử cán bộ, sinh viên đi học tập, trao đổi kiến thức khoa học, tham gia các hội nghị, hội thảo cũng như đón tiếp các tổ chức, nhà khoa học, nhà quản lý và sinh viên, nghiên cứu sinh tới học tập, làm việc tại các cơ sở, phòng thí nghiệm của các trang cá độ trực tuyến .

Có thể thấy, hợp tác tác quốc tế đã góp phần tích cực vào quá trình hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường các trang cá độ trực tuyến . Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học được nâng cao, góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu Trường các trang cá độ trực tuyến như một trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao cho cả nước, thu hút các nguồn lực khác nhau phục vụ sự nghiệp phát triển chung của Trường.

Thời gian tới, Ban giám hiệu Trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, lĩnh vực góp phần không nhỏ vào quá trình thiết lập vị trí của Trường các trang cá độ trực tuyến trên bản đồ các cơ sở giáo dục và nghiên cứu khoa học quốc tế.