Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của Trường không chỉ là hiệu quả bao nhiêu mà là sự tiên tiến của nó để lại cho đời sau.

(i) Đội ngũ nhà giáo có trình độ cao, giàu kinh nghiệm trong sự nghiệp “trồng người”, nghiên cứu khoa học, đam mê sáng tạo, tâm huyết với nghề và một lòng vì người học;

(ii) Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, bảo đảm thực hiện phương châm giáo dục toàn diện, chắp cánh tương lai;

(iii) Môi trường đào tạo nghiêm túc, mô phạm, nhân văn, gắn với cuộc sống, được xã hội đón nhận;

(iv) Hệ thống chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chất lượng, có tính mở và hội nhập cao, thể hiện bản sắc riêng, có triết lý phát triển của Ecopark, bảo đảm tốt nhất nhu cầu của người học và người sử dụng lao động yêu cầu chất lượng cao;

 

(v) Hệ thống phương pháp và quy trình đào tạo tiên tiến, hiện đại, tạo điều kiện cho người học tiếp cận với tư duy và tri thức khoa học mới, trải nghiệm thực tế, kích thích sáng tạo, thắp lửa đam mê;

(vi) Cộng đồng văn hóa cởi mở, dân chủ, nhân văn, coi trọng sự sáng tạo, mang đậm nét đặc trưng của thương hiệu Ecopark: Yêu thiên nhiên, Bảo vệ môi trường, Coi trọng hệ sinh thái, Sống xanh, sống khỏe và hạnh phúc;

(vii) Hợp tác quốc tế rộng rãi, đa phương, đa dạng và hiệu quả;

(viii) Quản trị đại học hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, thể hiện đậm nét phong cách thương hiệu Ecopark.