ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN HỆ ĐH CHÍNH QUY NĂM 2023

Chú ý: Những mục đánh dấu (*) là bắt buộc